Kamerové systémy

Kamerové systémy zaznamenávají v současné době veliký rozvoj v oblasti bezpečnostní techniky i zvyšující se zájem ze strany investorů.

Kamerové systémy jsou nasazovány všude tam, kde je potřeba přehled a nepřetržité monitorování pohybu osob, automobilů nebo materiálu. Jedná se zejména o skladové prostory, výrobní procesy, benzinové čerpací stanice, haly s nekontrolovatelným pohybem většího množství osob, ale i ke střežení soukromých pozemků a objektů, garáží, nebo veřejného prostranství (kina, nádraží aj.)

Kamerové systémy jsou v současné době velmi oceňovanými pomocníky, protože nabízejí celou řadu možností, které jiné bezpečnostní systémy neumožňují. Naše firma svým klientům navrhuje kamerové systémy jako jeden z prvků integrovaných systémů komplexní ochrany majetku. V praxi se jedná o soubor prků ochrany majetku jako např. mechanické zábrany (mříže, fólie na skla, bezp. zámky, dveře, atd.) dále pak elektronické systémy (EZS, Kamerového systému, atd.).